Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar A&A Services SIA (Reģistrācijas numurs 40203419345) mājas lapu un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz info@uzsienas.lv.

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai:
• sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
• apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
• sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
• palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
• nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
• ievērotu normatīvo aktu prasības.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.